A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
VI Liceum Ogólnokształcące

Nasze liceum

30.03.2014 23:28

 

 teczkaGłównym celem działalności szkoły jest wychowanie młodzieży w duchu uniwersalnych    wartości moralnych, poszanowania praw i godności człowieka, wszechstronnego przygotowania do życia w świecie ludzi dorosłych.

 

Atuty szkoły to:

efektywne nauczanie i przygotowanie do dalszej nauki i pracy, wysoki wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego, atrakcyjna oferta edukacyjna -  klasa humanistyczno – filmowa, turystyczno – językowa, wojskowa, sportowa, nowatorskie własne programy nauczania, wysoki poziom wyszkolenia zaangażowanej w pracę zespołów przedmiotowych i zadaniowych kadry pedagogicznej.

 

Niewątpliwym atutem szkoły jest jej bezpieczeństwo ( monitoring zewnętrzny i wewnętrzny).

 

VILO to szkoła przyjazna, otaczająca indywidualnym wsparciem każdego ucznia, z propozycją bogatych zajęć pozalekcyjnych, w bardzo dobrze wyposażonych klasopracowniach.

 

Szkoła realizuje projekty ogólnopolskie i międzynarodowe. Od wielu lat prowadzi wymianę polsko – duńską, od trzech lat ponadregionalny projekt rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości, języków obcych i ICT - ,,Szkoła Sukcesu’’, a od roku  projekt ogólnopolski ,,Szkoła Współpracy’’ – Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły.

 

Wszelkie programy i projekty szkoła realizuje w działaniu zespołowym wszystkich podmiotów i przy wsparciu partnerów szkoły.VI Liceum Ogólnokształcące
75-354 Koszalin
ul. Stanisława Dąbka 1
tel. / faks 94 3430795; 94 3464316

e-mail: szkola@6liceumkoszalin.szkolnastrona.pl
Zdjęcie jednostki